Cantor

Toon Hagen is als cantor van de Michaëlscantorij betrokken bij de liturgische vieringen  in de Grote- of Sint-Michaëlskerk in Zwolle.

Op elke zondag van de maand – met uitzondering van de maanden juli en augustus – wordt hier om 16.30 uur een viering georganiseerd.