« Terug

Concert Grote Kerk Zwolle 22 juli 2014

Locatie: Grote Kerk Zwolle
Datum: 22 juli 2014
Tijd: 20:00

Toon Hagen speelt werken van J.S. Bach, Marcel Dupre en Toon Hagen.

Van J.S. Bach zal de Fantasie en Fuga in g vertolkt worden. Een zeer emotioneel geladen werk waarin zowel in harmonisch als melodisch opzicht de grenzen van de expressie worden bereikt. Tevens zal van genoemde componist een tweetal koraalbewerkingen klinken en de 4e Triosonate, doorzichtige muziek, breekbaar en poëtisch.

Een wezenlijk onderdeel van het programma vormen twee nieuwe composities van Toon Hagen.
Behalve als vertolker van orgelliteratuur is hij ook als componist in toenemende mate naar buiten getreden. Zijn composities vormen een wezenlijk onderdeel van kunstenaarschap.

Als eerste werk zal de Partita en fantasie over de melodie van psalm 8 klinken. Een open en optimistisch werk waarin de vele kleuren van het prachtige Schnitgerorgel tot hun recht komen.

Tot besluit van het concert zal de fantasie Listen klinken. Een werk waarin de muziek zich als het ware helemaal uitspreekt en de luisteraar zelf zijn/haar verhaal kan inleggen: een meeslepend werk.

Programma: 1. Partita en fantasie over melodie Psalm 8 Toon Hagen 2a. Das alte Jahr vergangen ist (BWV 614) Johann Sebastian Bach (1685-1750) 2b. In dir ist Freude (BWV 614) 3. Triosonate VI (BWV 528) Johann Sebastian Bach
 delen: adagio-vivace, andante, un poco allegro
 4. Fantasie g (BWV 542) Johann Sebastian Bach
 5. Siciliano uit Sonate II (BWV 1031) Johann Sebastian Bach 6. Fuga in g (BWV 542) 
7. Antiphon III Marcel Dupré: I am black but comely, O Ye Daugthers of Jerusalem 8. Fantasie nr. IV ‘ Listen’ n.a.v. Psalm 80 Toon Hagen