Psalm 43 voorkant

“Hope” (Psalm 43)

12.50

“Hope”

Is een fantasie n.a.v. motieven uit Psalm 43.

 Dit werkt vraagt een registratie waarin beide klavieren wat betreft de klank in dezelfde lijn liggen.
Wat sterkte betreft vrijwel gelijk waardig, De rechterhand is enigszins leidend zodat de ritmiek herkend kan worden maar linker en rechterhand samen vormen motiefjes die alleen ervaren kunnen worden vanuit die gelijkwaardigheid.
Het werk zal nooit luider worden als mezzo forte.(b.v 8 en 4 voeten)
In Coda I bij de pedaal inzet een warme dragende klank.
Aan het einde van het werk alleen fluiten 8 of 4.
Soms hebben achtste noten in de rechterhand een extra stok van een kwartnoot. De vertolker heeft een zekere mate van vrijheid dit gedurende de uitvoering vaker te doen daar waar het zich als muzikaal wenselijk aandient.

Categorie: