« Terug

Wereldpremière Schaduw noch Prooi van Simeon ten Holt op orgel

Locatie: Bergkerk, Deventer
Datum: 23 mei 2015
Tijd: 15:00

Toon Hagen speelt de wereldpremière van Schaduw noch prooi van Simeon ten Holt in een bewerking voor orgel.

Toegang vrij.

Om tot een beter inzicht van de muziek van Simeon ten Holt te komen bestudeerde Toon Hagen naast de Canto ook de andere weken voor toetsinstrumenten van deze componist. Dit ook met de gedachte dat er misschien een of meer werken ook op orgel uitvoerbaar zouden zijn. Enkele jaren geleden speelde hij dan ook solo Duivelsdans IV op orgel. Een andere compositie die zijns inziens uitstekend op orgel kan worden vertolkt is "Schaduw noch prooi'. Net als bij Canto zal het uitvoeren van dit werk een proces worden van gaandeweg ontdekken. Het werk zelf is als het ware ook zo'n proces. De componist is in dit werk uiterst consequent,en heeft zich volkomen verbonden met het muzikale materiaal. Het zoekt zich een weg. Het zoeken en gaan van die weg is waar dit werk in rust. In de partituur volgt de ene stem de andere getrouw op korte afstand. In de versie voor 2 piano's worden die twee partijen verdubbeld.(wat bij de ene partij in de rechterhand staat genoteerd staat in de andere partij een octaaf lager en met de linkerhand gebeurt hetzelfde maar dan omgekeerd.) Op orgel is deze situatie goed te realiseren door hoge en lage registers te combineren.