Intermezzi I-V voorkanta

Intermezzi I – V

11.50

De intermezzi ontstonden naar aanleiding van het verschijnen en de presentatie van de gedichten bundel Ephemeride van Colette Noël aan wie ze ook opgedragen zijn.

Tijdens de eerste uitvoering werden de intermezzi  afgewisseld met de voordracht van een aantal  gedichten uit deze bundel

In het geven van aanwijzingen bv op het gebied van dynamiek en pedaalgebruik heb ik mij bewust beperkt tot suggesties.

Zowel in nr. I als nr. V heeft de vertolker enige vrijheid in de keuze van het herhalen van één of meerdere maten.

Toon Hagen

Putten 6-7- 2017

Categorie: