Orgelwerk Psalmen 1 – Psalm 1 t/m 15

24.50

Het betreft praktisch bruikbaar materiaal, 60 pagina’s met voorspelen, intonaties en zettingen bij het Geneefse psalter. Qua niveau biedt deze bundel ‘uitdaging’ voor de ervaren organist, maar er zijn ook intonaties en zettingen die minder complex zijn.

 

Jaren geleden nam ik me voor orgel- en koorbewerkingen te maken bij de 150 psalmen. Orgelzettingen bij alle  psalmen en koorzettingen bij de psalmen die in het kerkelijk jaar een belangrijke rol spelen. Een weergave van  een kerkmuziekpraktijk. Naast het putten uit het reeds voorhanden zijnde materiaal is het vervaardigen van  nieuwe liedzettingen voor de vieringen een continu proces. Voor mijzelf is het werken hieraan altijd een manier  geweest om de op dat moment aan de orde zijnde liederen weer bewust te doorvoelen.

Het idee was voor iedere psalm een bondig voorspel, intonaties en zettingen te vervaardigen. Bij enkele  psalmen werd het wat meer dan in de oorspronkelijke opzet was bedoeld. Er ontstonden een aantal fantasieën  en partita’s welke zelfstandig zijn uitgegeven. Zo zijn bijvoorbeeld voorspel 1 en 2 bij psalm 8 slechts twee van de variaties uit een partita die ik als zelfstandig werk componeerde bij deze psalm.

Ik hoop van harte dat vele organisten in dit werk inspiratie vinden de zingende gemeente te stimuleren.

Het project is nog lang niet af, maar de intentie is er gestaag aan te werken en binnen een overzichtelijk  tijdsbestek te voltooien.

 

Toon Hagen 

Categorie:

Beschrijving